Diensten

bouwkundig ontwerp
cad tekeningen
vergunningen
berekeningen

inspecties nieuwbouw oplevering en bestaande objecten
advies

 

 

Bouwkundig ontwerp

Afhankelijk van de omschrijvingen in een bestemmingsplan of welstandsnota, en uw wensen kan een bouwkundig ontwerp gerealiseerd worden waarbij de mens, het milieu en de toekomst centraal staat. Daarin tevens de installatietechnische mogelijkheden inpassen om volgens domotica een gebruiksvriendelijk en energiezuinig object te creëren. ^ 

Cad tekeningen

Een CAD tekening is een computergesteund ontwerp programma (Autocad) waardoor het mogelijk is om met leveranciers, installateurs en aannemers via een digitale tekening te communiceren. Tegenwoordig bestaan er ook andere programma's zoals bijvoorbeeld Revit of ArchiCad. ^ 

Vergunningen

Het verzorgen van een Wabo (Omgevingswet) aanvraag op grond van de geldende bouwregelgeving die van toepassing is.

Telkens zijn er wijzigingen in de bouwregelgeving, waarbij de eisen voor energiezuinigheid steeds meer worden aangescherpt. Door het energie-akkoord van Parijs, de uitspraak van de stikstof en de eis dat men "van het gas af moet" zal in de nabije toekomst zorgen dat woningen energie opleveren en niet kosten. Denk dus bij aanpassingen aan energie-zuinige bouwmaterialen en energie-opwekking zoals zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepomp of bodemenergie. Tevens zullen er steeds eer biobased materialen gebruikt moeten worden om voor agrarische bedrijven een verdienmodel te maken vanwege het terugdringen van veestapels.

De Wabo heeft betrekking tot het realiseren van allerlei initiatieven zoals bijvoorbeeld het kappen van bomen, maken van een inrit, slopen van een object en het bouwen van een gebouw met daarin een activiteit. Al deze aanvragen kunnen in één aanvraag bij een gemeente (in de toekomst mogelijk bij een kwalitatief hoogwaardige regionale omgevingsdienst) worden aangevraagd. ^ 

Berekeningen

Bij bouwen hoort ook een constructieve verantwoording over de stabiliteit en draagkracht van het bouwwerk en onderdelen van de constructie. Indien hier niet regelmatig op wordt gecontroleerd door een ter zake kundig persoon of instantie kunnen er delen instorten. ^

Oplevering inspecties

Voor een oplevering van een woning kan het voor een leek zeer verstandig zijn om een ter zake kundige bouwkundige in de arm te nemen om gezamenlijk de gerealiseerde woning te inspecteren.

Dit kunnen wij voor u verzorgen. Wij zijn dan bij de oplevering aanwezig en lopen met u en de aannemer door de woning om uitleg te geven van de installaties en te controleren of er geen beschadigingen of gebreken zijn. Constateringen die niet direct opgelost kunnen worden komen in een Proces Verbaal van Oplevering wat de aannemer maakt welke u ondertekend. Daarna gaat de onderhoudstermijn in. Er wordt door ons geen aparte lijst gemaakt van punten die geconstateerd zijn (en vaak tijdens de oplevering verholpen worden).

De kosten daarvan zijn € 200,-- excl. BTW (max. 2 uur en binnen 10 km van onze vestiging). *

Voor de inspectie van een bestaande woning is het verstandig om een ter zake deskundige in de arm te nemen om te laten beoordelen op eventuele gebreken, tekortkomingen of ondeskundig uitgevoerde aanpassingen of veranderingen. Een visuele inspectie met rapportage en foto's (handig voor onderhandelingen) kunnen wij uitvoeren voor € 350,-- excl. BTW (max. 2 uur en binnen 10 km van onze vestiging). Bij grote panden, bedrijfspanden of ver weg contact opnemen. *^ 

Inspecties

Voor een aankoop of oplevering van een woning kan het voor een leek zeer verstandig zijn om een ter zake kundige bouwkundige in de arm te nemen om objectief een gebouw te kunnen inspecteren. Afhankelijk van uw wens kan er eventueel een inspectierapport of NHG rapport gemaakt worden. Er kan een O-onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van asbest maar zekerheid daarover kan alleen worden gegeven middels een gecertificeerd asbest-inventarisatie rapport. Tussentijdse inspecties tijdens het (ver)bouwen van uw object is uiteraard in overleg bespreekbaar. ^ 

Advies

Wij kunnen u over onder andere de volgende zaken adviseren:

- mogelijk vergunningvrije uitbreiding die u of uw buurman wil gaan realiseren;

- andere bouwkundige of juridische zaken waar u tegenaan loopt;

- bestemmingsplan beoordeling of interpretatie van bouwregelgeving;

- technische problemen of een andere, heldere visie;

- gewichtsverdelingen in uw bedrijfspand om onevenwichtige belasting te voorkomen;

- waarvoor kunt u niet bij ons terecht? Stel uw vraag en wij beoordelen spoedig of wij u kunnen begeleiden / adviseren.

Ook voor advisering met betrekking tot waterontharding kunt u bij ons terecht. De voordelen hiervan zijn dat kalk grotendeels uit het water wordt gehaald en dat er daardoor minder zeep, was- en schoonmaakmiddelen nodig zijn en dat installaties zoals cv-ketel, wasmachine, vaatwasser, kranen en waterkokers geen kalk meer vasthouden en daardoor langer mee kunnen gaan. Neem contact op over de voordelen en maak eventueel een afspraak om het verschil te beleven. ^ 

 * Voor reistijd en de kosten kunt u uiteraard contact opnemen.